Eerste paragraaf (intro)

De export laag is een laag bovenop de applicatie laag. De applicatie levert door middel van filters een set aan gegevens op waarmee de export laag vervolgens verantwoordelijk is voor enerzijds het formaat van de gegevens en anderzijds het transport.

Het formaat van de gegevens is nogal afhankelijk van de doeltoepassing. Meestal is dit een externe applicatie. Soms hebben deze applicaties een vast formaat, soms wordt er een formaat vastgelegd. Het formaat bestaat meestal uit een basis formaat plus definitie. Basis formaten zijn: XML, Excel, CSV, JSON. Maar deze lijst is niet uitputtend. Definities zijn beschikbaar voor o.a. Exact (online), King, Accountview en Twinfield.

Vervolgens kan het transport plaatsvinden. Dit kan via e-mail, of (s)FTP worden verzorgd. De transport kan ad-hoc plaatsvinden (op verzoek) of gepland.